top of page
web curve.png

BMAT

สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า คณะแพทย์อินเตอร์ โดยแบ่ง Course BMAT ให้เป็นทั้ง 3 Parts เน้นการตะลุยโจทย์ จับเวลา และฝึกทักษะวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วน

T6 small_edited_edited.png

AJ. T

BMAT Part 1

BMAT
Part 1
Level 1

Price: 5,780

Hours: 12

คอร์สนี้เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับการสอบ BMAT โดนคอร์สนี้จะเน้นพื้นฐานสำหรับ BMAT PART 1 ทั้งในส่วนขอ ง Problem solving และ Critical Thinking โดยจะฝึกให้น้องๆ จัดประเภทของข้อสอบ ลักษณะของข้อสอบ และเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว

VIDEO Sample

BMAT
Part 1
Level 2

Price: 23,110

Hours: 48

คอร์สตะลุยโจทย์อย่างเข้มข้น โดยคอร์สนี้น้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบของจริง พร้อมทั้งจับเวลาในการทำข้อสอบ เพื่อให้มีความชำนาญในการบริหารเวลาการทำข้อสอบ และจะได้ฝึกความชำนาญในการแก้ไขโจทย์ในรูปแบบต่างๆให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อน้องๆ เรียนจบการคอร์สนี้จะมีความพร้อมและความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

VIDEO Sample
Jang_edited_edited.png

AJ. Jang

BMAT Physics

png-clipart-frost-pro-for-os-x-icon-set-now-free-contacts-male-profile-thumbnail_edited.pn

AJ. Best

BMAT Biology

kong_edited.png

AJ. Kong

BMAT Math

png-clipart-frost-pro-for-os-x-icon-set-now-free-contacts-male-profile-thumbnail_edited.pn

AJ. Koi

BMAT Chemistry

BMAT
Part 2
Level 1

Price: 23,110

Hours: 48

คอร์สนี้น้องๆ จะได้เรียนครบเนื้อหาของทั้ง 4 วิชา ได้แก่ Chemistry, Physics, Math และ Biology นอกจากนี้น้องๆ ยังได้ทำแบบฝึกหัดประจำบทที่คลายกับข้อสอบของจริงในแต่ละวิชา เพื่อทำให้น้องๆ เข้าใจในตัวเนื้อหามากยิ่งขึ้น

VIDEO Sample

BMAT
Part 2
Level 2

Price: 23,110

Hours: 48

คอร์สตะลุยโจทย์อย่างเข้มข้น ภายในคอร์สน้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบย้อนหลังมกากว่า 10 ปี พร้อมทั้งจำเวลาในการทำขอสอบจริงเพื่อทำให้เกิดคความชำนาญในจัดการกับเวลาอย่งมีประสิทธิภาพ และจะได้ฝึกความชำนาญในการแก้ไขโจทย์ในรูปแบบต่างๆ ให้รวดเร็ว เมื่อน้องๆ เรียนจบการคอร์สนี้จะมีความพร้อมและความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

VIDEO Sample

Testimonials

 • รอบสอบมีเมื่อไรบ้าง
  ในหนึ่งจะมีรอบสอบทั้งหมด4 รอบ (มีนาคม, พฤษาคม สิงหาคม ตุลาคม ธันวาคม)
 • สมัครสอบอย่างไร ค่าสอบเท่าไร
  สมัครสอบได้ที่ www.collegeboard.org ค่าสอบ USD$109 แต่ถ้าน้องๆไม่สะดวกที่จะสมัครเอง ทางสถาบันมีบริการสมัครสอบให้ โดยมีค่าสอบและค่าบริการ 3800 บาท
 • ข้อสอบเป็นอย่างไร
  ข้อสอบ verbal แบ่งออกเป็น 2 ส่วน Reading 52 ข้อ (65 mins) และ writing 44 ข้อ (35 mins)
 • ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไร
  น้องๆควรได้คะแนนขั้นต่ำตั้งแต่ 500-550 แต่ยิ่งถ้าน้องๆทำคะแนนได้สูงเท่าไร น้องๆก็ยิ่งมีโอกาสในคณะนั้นๆ
 • อยากเปลี่ยนวันสอบ สนามสอบ ต้องทำอย่างไร
  สามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ใน www.collegeboard.org โดยจะมีค่าดำเนินการ ประมาณ USD 15 แต่ถ้าน้องๆไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนเอง ทางสถาบันมีบริการเปลี่ยนให้
 • เราควรเตรียมตัวนานเท่าไร
  SAT Verbal คือว่าถูกขนานนามว่าเป็นวิชาที่ยากที่สุด ดั้งนั้นควรจะมีเวลาเตรียมตัว 1 ปี ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของน้องๆด้วย
 • จำเป็นต้องเรียนตั้งแต่ all in one ไหม
  จำเป็น เพราะคลาส all in one เป็นเนื้อหา พร้อมปรับพื้นฐาน และ skill สำคัญและใช้ได้จริงในการทำข้อสอบ ซึ่งถ้าน้องๆไม่แม่น อาจจะส่งผลให้การสอบเพื่อทำคะแนนให้สูงขึ้น
 • ถ้าเรียน Real Practice เสร็จแล้ว จะต้องแพลนตัวเองยังไงต่อ
  ในคลอส real practice แต่ละคลอส ทางสถาบันจะจัดเตรียมเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน ถ้าน้องๆยังรู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองมากกว่านี้ ก็สามารถลงคลาส real practice ย้ำไปได้เรื่อยๆ
 • มีรูปแบบยังไงในการเรียนการสอนในแต่ละคลาส (3 hrs)
  ในคลาสจะใช้เวลาเรียน 3 ชั่งโมง โดยจะมีทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหา แบบฝึกหัด พร้อมทั้ง Vocab. และเทคนิคในการทำข้อสอบ พร้อมทั้งมีการติดตามผลเพื่อดูพัฒนาการของน้องๆอย่างใกล้ชิด

คำถามที่พบบ่อย

bottom of page