top of page

คอร์สติวเข้มข้น Physics & Chemistry

เพื่อยื่นสอบเข้าคณะวิศวะอินเตอร์ ISE และ คณะวิทยาศาสตร์ BSAC ของจุฬา

Jang_edited_edited.png

AJ. Jang

CU-ATS Physics

IMG_0812_edited_edited_edited.png

AJ. Jake

CU-ATS Physics

IMG_0738_edited_edited.png

AJ. Nu

CU-ATS Chemistry

web curve.png

CU-ATS

596262_edited_edited.png

AJ. Chompoo

CU-ATS Chemistry

Physics Lv.1

Price: 21,670

Hours: 45

คอร์สปูพื้นฐานของเนื้อหา CU-ATS Physics มีทั้งหมด 13 บท ได้ฝึกวิธีการใช้สูตรขั้นพื้นฐานกับโจทย์ระดับง้ายถึงปานกลาง

Physics Lv.2

Price: 14,450

Hours: 30

คอร์ส CU-ATS Physics Lv.2 ตะลุยโจทย์ที่จะให้น้องๆได้ฝึกโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก ฝึกการแปลโจทย์และการเชื่อมโยงระหว่างสูตรต่างๆที่มักออกข้อสอบ รวมถึง Trick & Tips

Physics Lv.3

Price: 9,630

Hours: 20

คอร์ส CU-ATS Physics Lv.3 เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียน Level 2 ผ่านมาแล้ว ภายในคอร์สน้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบพร้อมที่ได้จากประสบการณ์จริงของผู้สอน ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น นอกจากนี้จะได้ฝึกจัดการกับเวลา ทำให้น้องๆ รู้สึกมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น 

Chem Lv.1

Price: 21,670

Hours: 45

เป็นคอร์สพื้นฐานของ CU-ATS Chem โดยจะเน้นเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ออกสอบสำหรับ CU-ATS Chem เท่านั้น เพื่อให้น้องๆ ได้มีแนวทางในการเตรียมตัวสอบ

Chem Lv.2

Price: 14,450

Hours: 30

คอร์ส CU-ATS Chem Lv.2 รวมเทคนิคแบบเน้นๆ เป็นคอร์สที่เพิ่มความมั่นใจในการสอบให้น้องๆ โดยจะสอนเทคนิค คิดเร็วคิดลัด รู้ถึงการจัดการกับเวลาว่าภายใน 60 นาทีของการสอบต้องทำอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

Chem Lv.3

Price: 9,630

Hours: 20

คอร์ส CU-ATS Chem Lv.3 เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียน Level 2 ผ่านมาแล้ว ภายในคอร์สน้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบพร้อมที่ได้จากประสบการณ์จริงของผู้สอน ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น นอกจากนี้จะได้ฝึกจัดการกับเวลา ทำให้น้องๆ รู้สึกมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

Our CU-ATS Student Score