top of page

คอร์สติวเข้มข้น Physics & Chemistry

เพื่อยื่นสอบเข้าคณะวิศวะอินเตอร์ ISE และ คณะวิทยาศาสตร์ BSAC ของจุฬา

Jang_edited_edited.png

AJ. Jang

CU-ATS Physics

IMG_0812_edited_edited_edited.png

AJ. Jake

CU-ATS Physics

IMG_0738_edited_edited.png

AJ. Nu

CU-ATS Chemistry

web curve.png

CU-ATS

596262_edited_edited.png

AJ. Chompoo

CU-ATS Chemistry

Physics Lv.1

Price: 21,670

Hours: 45

คอร์สปูพื้นฐานของเนื้อหา CU-ATS Physics มีทั้งหมด 13 บท ได้ฝึกวิธีการใช้สูตรขั้นพื้นฐานกับโจทย์ระดับง้ายถึงปานกลาง

Physics Lv.2

Price: 14,450

Hours: 30

คอร์ส CU-ATS Physics Lv.2 ตะลุยโจทย์ที่จะให้น้องๆได้ฝึกโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก ฝึกการแปลโจทย์และการเชื่อมโยงระหว่างสูตรต่างๆที่มักออกข้อสอบ รวมถึง Trick & Tips

Physics Lv.3

Price: 9,630

Hours: 20

คอร์ส CU-ATS Physics Lv.3 เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียน Level 2 ผ่านมาแล้ว ภายในคอร์สน้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบพร้อมที่ได้จากประสบการณ์จริงของผู้สอน ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น นอกจากนี้จะได้ฝึกจัดการกับเวลา ทำให้น้องๆ รู้สึกมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น 

Chem Lv.1

Price: 21,670

Hours: 45

เป็นคอร์สพื้นฐานของ CU-ATS Chem โดยจะเน้นเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ออกสอบสำหรับ CU-ATS Chem เท่านั้น เพื่อให้น้องๆ ได้มีแนวทางในการเตรียมตัวสอบ

Chem Lv.2

Price: 14,450

Hours: 30

คอร์ส CU-ATS Chem Lv.2 รวมเทคนิคแบบเน้นๆ เป็นคอร์สที่เพิ่มความมั่นใจในการสอบให้น้องๆ โดยจะสอนเทคนิค คิดเร็วคิดลัด รู้ถึงการจัดการกับเวลาว่าภายใน 60 นาทีของการสอบต้องทำอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

Chem Lv.3

Price: 9,630

Hours: 20

คอร์ส CU-ATS Chem Lv.3 เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียน Level 2 ผ่านมาแล้ว ภายในคอร์สน้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบพร้อมที่ได้จากประสบการณ์จริงของผู้สอน ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น นอกจากนี้จะได้ฝึกจัดการกับเวลา ทำให้น้องๆ รู้สึกมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

Our CU-ATS Student Score

Achievement

 • รอบสอบมีเมื่อไรบ้าง
  ในหนึ่งจะมีรอบสอบทั้งหมด4 รอบ (มีนาคม, พฤษาคม สิงหาคม ตุลาคม ธันวาคม)
 • สมัครสอบอย่างไร ค่าสอบเท่าไร
  สมัครสอบได้ที่ www.collegeboard.org ค่าสอบ USD$109 แต่ถ้าน้องๆไม่สะดวกที่จะสมัครเอง ทางสถาบันมีบริการสมัครสอบให้ โดยมีค่าสอบและค่าบริการ 3800 บาท
 • ข้อสอบเป็นอย่างไร
  ข้อสอบ verbal แบ่งออกเป็น 2 ส่วน Reading 52 ข้อ (65 mins) และ writing 44 ข้อ (35 mins)
 • ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไร
  น้องๆควรได้คะแนนขั้นต่ำตั้งแต่ 500-550 แต่ยิ่งถ้าน้องๆทำคะแนนได้สูงเท่าไร น้องๆก็ยิ่งมีโอกาสในคณะนั้นๆ
 • อยากเปลี่ยนวันสอบ สนามสอบ ต้องทำอย่างไร
  สามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ใน www.collegeboard.org โดยจะมีค่าดำเนินการ ประมาณ USD 15 แต่ถ้าน้องๆไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนเอง ทางสถาบันมีบริการเปลี่ยนให้
 • เราควรเตรียมตัวนานเท่าไร
  SAT Verbal คือว่าถูกขนานนามว่าเป็นวิชาที่ยากที่สุด ดั้งนั้นควรจะมีเวลาเตรียมตัว 1 ปี ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของน้องๆด้วย
 • จำเป็นต้องเรียนตั้งแต่ all in one ไหม
  จำเป็น เพราะคลาส all in one เป็นเนื้อหา พร้อมปรับพื้นฐาน และ skill สำคัญและใช้ได้จริงในการทำข้อสอบ ซึ่งถ้าน้องๆไม่แม่น อาจจะส่งผลให้การสอบเพื่อทำคะแนนให้สูงขึ้น
 • ถ้าเรียน Real Practice เสร็จแล้ว จะต้องแพลนตัวเองยังไงต่อ
  ในคลอส real practice แต่ละคลอส ทางสถาบันจะจัดเตรียมเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน ถ้าน้องๆยังรู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองมากกว่านี้ ก็สามารถลงคลาส real practice ย้ำไปได้เรื่อยๆ
 • มีรูปแบบยังไงในการเรียนการสอนในแต่ละคลาส (3 hrs)
  ในคลาสจะใช้เวลาเรียน 3 ชั่งโมง โดยจะมีทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหา แบบฝึกหัด พร้อมทั้ง Vocab. และเทคนิคในการทำข้อสอบ พร้อมทั้งมีการติดตามผลเพื่อดูพัฒนาการของน้องๆอย่างใกล้ชิด

คำถามที่พบบ่อย

bottom of page