Untitled-2.png

CU-ATS

คอร์สติวเข้มข้น Physics & Chemistry

เพื่อยื่นสอบเข้าคณะวิศวะอินเตอร์ ISE และ คณะวิทยาศาสตร์ BSAC ของจุฬา

AJ. Jang

CU-ATS Physics

AJ. Jake

CU-ATS Physics

AJ. Nu

CU-ATS Chemistry

AJ. Chompoo

CU-ATS Chemistry

CU-ATS
Physics
Level 1

Price: 21,670

Hours: 45

คอร์สปูพื้นฐานของเนื้อหา CU-ATS Physics มีทั้งหมด 13 บท ได้ฝึกวิธีการใช้สูตรขั้นพื้นฐานกับโจทย์ระดับง้ายถึงปานกลาง

VIDEO Sample

CU-ATS
Physics
Level 2

Price: 14,450

Hours: 30

คอร์สตะลุยโจทย์ที่จะให้น้องๆได้ฝึกโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก ฝึกการแปลโจทย์และการเชื่อมโยงระหว่างสูตรต่างๆที่มักออกข้อสอบ รวมถึง Trick & Tips

VIDEO Sample

CU-ATS
Physics
Level 3

Price: 9,630

Hours: 20

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียน Level 2 ผ่านมาแล้ว ภายในคอร์สน้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบพร้อมที่ได้จากประสบการณ์จริงของผู้สอน ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น นอกจากนี้จะได้ฝึกจัดการกับเวลา ทำให้น้องๆ รู้สึกมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น 

VIDEO Sample

CU-ATS
Chemistry
Level 1

Price: 21,670

Hours: 45

เป็นคอร์สพื้นฐานของ CU-ATS Chem โดยจะเน้นเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ออกสอบสำหรับ CU-ATS Chem เท่านั้น เพื่อให้น้องๆ ได้มีแนวทางในการเตรียมตัวสอบ

VIDEO Sample

CU-ATS
Chemistry
Level 2

Price: 14,450

Hours: 30

คอร์สเทคนิคแบบเน้นๆ เป็นคอร์สที่เพิ่มความมั่นใจในการสอบให้น้องๆ โดยจะสอนเทคนิค คิดเร็วคิดลัด รู้ถึงการจัดการกับเวลาว่าภายใน 60 นาทีของการสอบต้องทำอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

VIDEO Sample

CU-ATS
Chemistry
Level 3

Price: 9,630

Hours: 20

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียน Level 2 ผ่านมาแล้ว ภายในคอร์สน้องๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบพร้อมที่ได้จากประสบการณ์จริงของผู้สอน ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น นอกจากนี้จะได้ฝึกจัดการกับเวลา ทำให้น้องๆ รู้สึกมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

VIDEO Sample

Testimonials

FAQ

สมัครสอบอย่างไร ค่าสอบเท่าไร


สมัครสอบได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/ ค่าสอบ 1000 Baht แต่ถ้าน้องๆไม่สะดวกที่จะสมัครเอง ทางสถาบันมีบริการสมัครสอบให้ โดยมีค่าสอบและค่าบริการ 1200 บาท
ข้อสอบเป็นอย่างไร


ข้อสอบ CU-ATS แบ่งออกเป็น 2 ส่วน Physics 30 ข้อ (60 mins) และ Chemistry 55 ข้อ (60 mins)
ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไร


น้องๆควรได้คะแนนขั้นต่ำ 1000 หรือมากกว่านั้น น้องๆก็ยิ่งมีโอกาสในคณะนั้นๆ
เราควรเตรียมตัวนานเท่าไร


CU-ATS ถือว่าเป็นข้อสายวิทย์เข้าอินเตอร์ที่ยากที่สุด ดั้งนั้นควรจะมีเวลาเตรียมตัว 4-6 เดือน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของน้องๆด้วย
จำเป็นต้องเรียนตั้งแต่ Level 1 ไหม


แนะนำควรเรียนเพราะคลาส Level 1 เป็นเนื้อหา พร้อมปรับพื้นฐาน และ skill สำคัญและใช้ได้จริงในการทำข้อสอบ ซึ่งถ้าน้องๆไม่แม่น อาจจะส่งผลให้การสอบเพื่อทำคะแนนให้สูงขึ้น แต่ถ้าน้องมีพื้นฐานมาแล้ว ทางโรงเรียนสามารถประเมินว่าเรียน Level 2 หรือ 3 ได้มั้ย

คำถามที่พบบ่อย