IELTS

We make English easier for you

เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ จะเป็นตัวทดสอบที่ใช้ประเมิน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งการสอบ IELTs ได้เป็นที่ยอมรับในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ รวมทั้งยังได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วย

Reading & Writing

เป็นคอร์สพื้นฐาน น้องๆจะได้รู้ถึงโครงสร้างของ SAT Reading ทั้งหมด รวมถึงเทคนิคการอ่าน Passageให้เข้าใจได้รวดเร็ว และยังรู้จักประเภทของ passage ที่มักออกข้อสอบ รวมถึง Trick & Tips ต่างๆ คำถาม และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Group Course (Max. 10 persons)

20 Hous
9,400 Baht

Listenting & Speaking

เป็นคอร์สพื้นฐาน น้องๆจะได้รู้ถึงโครงสร้างของ SAT Reading ทั้งหมด รวมถึงเทคนิคการอ่าน Passageให้เข้าใจได้รวดเร็ว และยังรู้จักประเภทของ passage ที่มักออกข้อสอบ รวมถึง Trick & Tips ต่างๆ คำถาม และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Group Course (Max. 10 persons)

20 Hours

9,400 Baht

IELTS SCORES

02-658-7913 or 083-268-3047

9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน Bangkok Thailand.

  • line-me

©2018 by The Pillars Edu